Het belangrijkste is de communicatie verbeteren en de machtsstrijd afbouwen.

Tip 1

Wees er zeker van dat je de goede diagnose hebt. Veelomstandigheden lijden tot toestanden die op ADHD lijken, van teveel koffie en opgewondenheid tot “dissociative disorder”en hyperthyrodie (hyperfunktie van de schildklier). Raadpleeg eerst Uw dokter en als de diagnose zeker is probeer er zoveel mogelijk over te weten te komen. Er is steeds meer literatuur en hoe meer jij en je partner weten des te beter kun je elkaar helpen. De eerste stap is educatie!

Tip 2

Behoud je gevoel voor humor. ADHD kan vaak heel grappig zijn. Als je er mee kunt lachen pak die kans. Op die psychologische breekpunten waar je kunt kiezen tussen gek worden,huilen of lachen kies lachen. Humor is de sleutel om met ADHD te kunnen leven.

Tip 3

Sluit een wapenstilstand. Als de diagnose duidelijk is hijs dan de witte vlag. Je hebt allebei wat ademruimte nodig om met een nieuwe start te kunnen beginnen. Je kunt de noodzaak voelen om een hoop opgekropte ellende te ventileren, doe dat zodat je er niet mee blijft rond zeulen.

Tip 4

Leg een spreektijd vast. De noodzaak zal bestaan om met elkaar te praten over ADHD, wat is het, hoe beïnvloedt het de relatie, wat kun je er aan doen, wat voor gevoelens heb je erover. Doe dit niet tussendoor, of tijdens het kijken naar de Tv-reclame, tijdens het afwassen, tussen een paartelefoontjes in enz. Maak enige tijd vrij
voor jezelf en je partner.

Tip 5

Spui datgene wat je op je lever hebt. De effecten van ADHD kunnen bij verschillende paren ook verschillend naar voren komen. Vertel aan elkaar hoe het zich tussen jullie beide manifesteert. Zeg elkaar hoe je hartstikke gek wordt van de ander, wat je fijn vindt, wat je verandert wil zien, watje wilt koesteren. Gooi het allemaal in de groep!

Tip 6

Probeer het allemaal te zeggen voordat beide beginnen te reageren. Mensen met ADHD hebben de neiging om discussies voortijdig af te kappen, voordat je tot op de bodem bent doorgedrongen. In dit geval is de bodem de discussie zelf. 6. Schrijf je klachten en aanbevelingen op. Het is een goede zaak om op papier te hebben wat je wilt veranderen en wat je wilt behouden.

Tip 7

Maak een behandelplan. Brainstorm met elkaar hoe je doelen kunt bereiken. Je kunt professionele hulp nodig hebben in deze fase, maar het is een goed idee om te proberen het zelf te doen.

Tip 8

Houdt het plan aan. Denk er aan een van de kenmerken van ADHD is het zich niet aan de planning kunnen houden, dus zal je eraan moeten werken je aan het plan te houden.

Tip 9

Maak lijstjes. Na verloop van tijd worden lijstjes een gewoonte.

Tip 10

Maak gebruik van een prikbord. Geschreven berichten vergeet je minder gemakkelijk. Natuurlijk moet je er aan wennen op het prikbord te kijken.

Tip 11

Plak ‘post-its’ op strategische plaatsen, zoals bij het bed,in de wagen in de badkamer en keuken.

Tip 12

Overweg of het de moeite loont op te schrijven wat je wilt dat de ander die dag moet doen, overhandig hem het lijstje elke dag. Dit moet gedaan worden in een geest van behulpzaamheid, niet dictatoriaal. Houdt een gezamenlijke agenda bij, maar let er wel op dat die ook elke dag ingekeken wordt.

Tip 13

Inventariseer jullie seks-leven in het licht van ADHD. Zoals al eerder gezegd kan ADHD de seksuele interesse en de “seks” beïnvloeden. Het is goed te weten dat de problemen het gevolg zijn van ADHD en niet een andere oorzaak hebben.

Tip 14

Vermijdt het patroon van slons en opruimer. Je wilt niet dat de partner van de ADHD'er, door maar steeds de gelegenheid te zoeken op te ruimen, er toe te brengen de ADHD'er te behandelen zoals de vrouw van de alcoholist voortdurend haar echtgenoot in de gaten houdt. Doorbreek dit vast geroeste patroon.

Tip 15

Vermijdt de rol van “kwelgeest” en “rechter oor in… linker oor uit”. Je zou toch niet willen dat de partner de ADHD'er voortdurend moet bedelen om aandacht. Kom eens van achter die krant vandaan. Mensen met ADHD hebben elke dag een bepaalde hoeveelheid tijd nodig om hun batterijen opnieuw op te laden. Het is beter dat deze tijd vooraf vastgelegd wordt in plaats van dat er elke keer over gevochten moet worden.

Tip 16

Vermijd het patroon van slachtoffer en dader. Je wilt niet dat de ADHD'er zich het hulpeloze slachtoffer voelt, aan de hand van een alles controlerende “gezonde” partner. Dit patroon kan makkelijk ontstaan. De ADHD'er heeft behoefte aan ondersteuning en structuur en de partner probeert dat te geven. Als dit niet in een open en uidelijke
communicatie gebeurt, kan de ondersteuning en structuur gaan aanvoelen als een dwangbuis.

Tip 17

Vermijd het patroon van meester en slaaf voortvloeiend uit wat in 16 besproken is. Hoewel het af en toe vermakelijk is dat de niet ADHD'er zich als slaaf voelt van zijn/haar partner. De gezonde partner voelt dat de symptomen van ADHD de relatie ruïneren, dagelijks onderbreekt wat zou kunnen zijn en wat er was: een hechte band.

Tip 18

Vermijd het patroon van een sadomasochistische worsteling als een normale manier van met elkaar omgaan. Voorafgaande aan de diagnose verdoen de meeste paren hun tijd met elkaar aanvallen en tegenaanvallen. Men hoopt dat het dan over is maar soms is men het gevecht zo gewend of men is er zelfs aan gaan hechten. ADHD is ergerlijk, daarom kan er genoegen in gevonden worden met de partner te vechten. Probeer je geïrriteerdheid op de geestelijke wanorde bot te vieren, en niet op de persoon. Zeg:”ik haat ADHD” in plaats van “ ik haat je” of zeg “ ADHD maakt me gek” in plaats van “ jij maakt me gek”.

Tip 19

Kijk in het algemeen uit voor dominantie en onderwerping die op de achtergrond van menige relatie op de loer ligt, en al helemaal bij relaties waar ADHD bij betrokken is. Probeer dit zo duidelijk mogelijk te maken, zodat er gewerkt kan worden aan samenwerking in plaats van een competitief gevecht.

Tip 20

Probeer gemoedsbeheersing te leren. Er op inspelen is een geweldige manier om iemand te helpen die met de dagelijkse hoogten en diepten moet rond zien te komen. Dit geldt vooral voor ADHD. Wanneer je van tevoren weet dat je wanneer je zegt: “morgen schat” als antwoord waarschijnlijk krijgt: “stoor me niet, alsjeblieft” dan is
het eenvoudiger om met dat antwoord tevreden te zijn dan met een scheiding. En als de andere partner iets over haar gemoedsstemmingen geleerd heeft, dan zou het antwoord op “goede morgen schat’ kunnen zijn: “ik zit net in een van mijn ADHD dalen” of iets dergelijks in plaats van een aanval op de andere persoon.

Tip 21

Stop het afdraaien van de negatieve bandjes. Veel mensen met ADHD hebben al heel lang geleden een houding aangenomen van: “er is toch geen hoop meer voor mij” hetzelfde kan gebeuren met de beide partners. Negatief denken is een van de meest ondermijnende krachten bij de behandeling van ADHD. Ik noem het de tapes
van de negativiteit die onophoudelijk, onbarmhartig en eindeloos kunnen afdraaien in de hersenen van een individu met ADHD. Het is net of ze aangezet worden wanneer de zon opkomt en afgezet worden wanneer de zon ondergaat. Ze laten voortdurend horen: je kunt het niet, je bent slecht, je bent stom, het zal niet lukken, kijk eens hoe
ver je achter bent, je bent een geboren verliezer “een loser”. Deze banden kunnen gaan afspelen midden in zakelijke onderhandelingen, tijdens de rit naar huis of tijdens het vrijen. Je kunt heel moeilijk romantisch zijn als je vol zit met negatieve gedachten. Die gedachten kunnen je verleiden zoals een duivelse hoer, zodat je er van gaat houden. Deze tapes zijn zeer moeilijk te door breken, maar met inzet en doorzettingsvermogen kunnen ze gewist worden.

Tip 22

Gebruik complimenten en aanmoediging. Begin met het afdraaien van positieve cassettes. Probeer elke dag iets positiefs te vinden dat je tegen je partner of tegen jezelf kunt zeggen. Bouw elkaar opzettelijk en bewust op. Zelfs als het in eerste instantie een beetje overdreven lijkt, over een tijdje voelt het goed aan en heeft het een
helend effect.

Tip 23

Laat diegene die de betere manager is de organisatie doen. Er zit geen voordeel in om jezelf met het werk op te zadelen dat je niet kunt. Als je de financiële administratie niet kunt doen, doe het dan niet. Als je niet voor de kinderkleren kunt zorgen, doe het dan niet! Dat is een van de voordelen van een koppel zijn: je hebt de ander om je te helpen. Het werk dat die ander dan doet in plaats van jijzelf moet dan natuurlijk wel gelijkwaardig geapprecieerd, opgemerkt en beantwoord worden.

Tip 24

Maak tijd voor elkaar. Als de enige mogelijkheid daartoe leidt door het te plannen, plan het. Dit is noodzakelijk. Veel mensen met ADHD glijden weg als kwikzilver, nu heb je ze, dan weer zijn ze weg. Duidelijke communicatie, als uiting van affectie, het bespreken van problemen, het samen spelen en lol hebben, al deze ingrediënten voor een goede relatie kunnen niet opgedist worden als je geen tijd voor elkaar maakt.

Tip 25

Gebruik ADHD niet als een excuus. Ieder lid van een paar heeft zijn verantwoordelijkheden voor haar of zijn daden. Aan de andere kant, hoewel men ADHD niet als excuus moet gebruiken, kan kennis van het syndroom ongelofelijk bijdragen aan het begrip in de relatie.
 {jssocials}
Share on Facebook!Share on Twitter!g+