Begeleiden

Laat samenwerking geen verplichting zijn.

Hou de tijdsdruk laag.

Bedenk dat het aanspreken van de klas niet de leerling met ADHD impliceert.

Het herhalen van een opdracht is geen garantie op begrijpen

Steek geen moraliserende redes af.

Stel uw empathie verwachting van de leerling met ADHD niet te hoog

Ga er niet van uit dat u wordt gemanipuleerd door de leerling met ADHD

Geef de opdrachten zo simpel mogelijk.

Taalgebruik

Beperk de lengte van uw verhaal.

Beperk het figuurlijk taalgebruik.

Voorkom kleinerende opmerkingen.

Gedrag

Vermijdt onverwacht fysiek contact

Zorg voor een vaste werkplek liefst voorin de klas.

Ga niet in discussie maar maak afspraken.

Praat conflicten niet uit, maar maak afspraken.

Geef geen strafwerk maar regels en structuur.

Dwing de leerling niet het schoolplein op te gaan tijdens pauzes.

Neem het gedrag niet als persoonlijk op.

Laat de leerling niet verdwalen in fantasie.

Reageer eenduidig op overeenkomende situaties.

Geef niet alleen verbaal les !

Acceptatie

Leer de leerling om te gaan met situaties die deze niet of slecht aanvoelt

Bedenk dat ongewenst gedrag vaak voortkomt uit onmacht en niet uit onwil

Hou de regie

Begeleiding

Maak gebruik van interesses

Reageer kort en duidelijk

Motiveer de leerling

Wees consequent

Wees concreet

Geef duidelijke opdrachten

Geef structuur

Controleer of de opdracht duidelijk is voor de leerling met ADHD

Zorg bij wijzigingen voor een tijdige en goede voorbereiding

Reik alternatieven aan voor probleemgedrag

Leer gedragscodes cognitief aan, zoek samen naar een oplossing

Geef uitleg over gevoelens en vriendschap

Voorkom probleemgedrag, blijf de regels herhalen want de leerling leert niet van straf

Vertel klasgenoten waarom een leerling met ADHD iets niet kan doen zoals zij het doen.

Compenseren

Geef extra tijd

Geef concrete materialen

Vereenvoudig schema's en modellen

Visualiseer de stappen voor de te volgen strategie

Laat de leerling met de computer of tablet werken

Middelen ter ondersteuning

Dagrooster

Stappenplannen

Getekende zelfinstructie

Contracten over gedrag

Huiswerkplanners

Herinneringskaartjes voor gewenst gedrag

Structuur in de klas

Kinderen met ADHD ondervinden problemen bij het plannen en het zelf aanbrengen van structuur, uw ondersteuning daarbij is onmisbaar. Bedenk dat dat kinderen met ADHD daarmee gemiddeld twee jaar achterlopen.

Pauzes zijn voor kinderen met ADHD ongestructureerde gebeurtenissen, geef daarom zoveel mogelijk structuur door bijvoorbeeld vooraf afspraken te maken over wat ze tijdens de pauzes gaan doen en met wie. Daarmee wordt gelijk ongewenste inmenging in het spel door andere kinderen voorkomen.

Geef ruimte aan en bevorder de zelfregulatie bij de leerling

Een vaste werkplek die zoveel mogelijk is afgeschermd tegen prikkels biedt ook houvast.

{jssocials}
Share on Facebook!Share on Twitter!g+