ADHD.cafe geeft geen medisch advies

Belangrijk bij het lezen van artikelen op ADHD.cafe :

De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

ADHD.cafe presenteert artikelen waarvan niet (altijd) bekend is of  de bronnen over gekwalificeerde medische kennis beschikken.

Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.

Beschouw de artikelen in ADHD.cafe (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.

De artikelen op ADHD.cafe zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts.

Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van - of verbandhoudend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw huisarts of een behandelend arts. Bedenk dat ook een huisarts een collega raadpleegt voor klachten of een vermeende diagnose.

In relatie tot diergeneeskunde kunt u zich wenden tot een dierenarts.

Experimenteer niet met geneesmiddelen.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie.

Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie en medicatie voor dieren.

Zelf bijdragen:

Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikelen hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid, ziekten en medische behandelingen.

U wordt dan ook aangemoedigd om bij te dragen aan ADHD.cafe door leemtes aan te vullen en fouten te corrigeren.
Share on Facebook!Share on Twitter!g+