Dyspraxie

Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.

Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis die leidt tot problemen bij het plannen en coördineren van motorische handelingen. Het is een stoornis bij het correct verwerken van informatie door de hersenen. Vaak gaat dyspraxie samen met problemen met de spraak, taal, waarnemen, denken en gevoelige tastzin. Verondersteld wordt dat dyspraxie veroorzaakt wordt door onvolgroeidheid of vertraging in de ontwikkeling van neuronen en bij ongeveer 2% van de bevolking zichtbaar is.

Dyspraxie staat ook bekend als Developmental Dyspraxia, Developmental Co-ordination Disorder, DCD, Sensory Motor Disorder, Sensory Integration Dysfunction, Perceptuo Motor Difficulty, en in combinanatie met ADHD: Damp. Vroeger werd ook de term Clumsy Child Syndrom gebruikt, maar deze is inmiddels afgeschaft, omdat deze inaccuraat is en beledigend kan overkomen. In het DSM-IV is de aandoening ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen (315.4).

Kenmerken van dyspraxie

Onhandigheid
Het niet automatiseren van motorische handelingen
Slechte houding
Moeite met organiseren en structureren van bijvoorbeeld schoolspullen, huiswerk, en de eigen gedachtegang
Onhandig/lomp/langzaam lopen en/of rennen
Verwarring over welke hand moet worden gebruikt
Moeilijkheden met het gooien en vangen van een bal
Gevoelige tastzin
Gevoelig voor de structuur van bijvoorbeeld kleding en verschillende soorten eten
Gevoelig voor geluid
Last hebben van tics
Minder goed kortetermijngeheugen. Het vergeten van wat de vorige dag is geleerd
Pover bewustzijn van het eigen lichaam
Problemen met lezen en schrijven
Een pen niet goed kunnen vasthouden, met slordig schrift en eventueel pijn tijdens het schrijven als gevolg
Langzaam schrijven
Slecht richtingsgevoel
Niet kunnen huppelen, hinkelen of fietsen
Langzaam leren zichzelf aan te kleden of zelf te eten
Simpele vragen niet kunnen beantwoorden, terwijl het antwoord wel bekend is
Spraakproblemen, laat leren praten of onsamenhangend praten
Fobieën of obsessief gedrag
Moeite met het gebruik van bestek en/of koken
Ongeduld
Slechte concentratie
Aversie hebben tegen zaken zoals haar borstelen, tandenpoetsen, of haren en/of nagels knippen enz.
Niet tegen het dragen van pleisters kunnen
Moeilijkheden bij het uiten van emotie
Tot late leeftijd in bed plassen
Moeite met sociale vaardigheden
Moeite met oriënteren op onbekende plaatsen of om de weg er te vinden
Combinatie met andere aandoeningen[bewerken]
Verschillende bronnen melden dat dyspraxie in combinatie voor kan komen met andere aandoeningen. Hieronder zijn er een paar genoemd.

Autisme
PDD-NOS / syndroom van Asperger (aan autisme verwante stoornissen)
Attention deficit disorder (ADD)
Attention deficit disorder met hyperactiviteit (ADHD): deze combinatie wordt ook wel aangeduid met de term DAMP-syndroom
Hyperactiviteit
Hypoactiviteit
Afasie
Dyscalculie
Dysfasie
Dysgrafie
Dyslexie
Foetaal alcoholsyndroom (FAS)
Gedragsstoornissen
NLD (niet-verbale leerstoornissen)

Met toestemming overgenomen van WikiPedia

Zie voor referenties WikiPedia
Share on Facebook!Share on Twitter!g+