Melatonine

Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.

Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt uit serotonine en in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid aan het bloed en het hersenvocht wordt afgegeven. Het is bij vele dieren van invloed op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme.

Bij mensen is de natuurlijke productie van melatonine door de pijnappelklier direct gekoppeld aan de blootstelling aan licht van bepaalde receptoren in het netvlies van de ogen. Bij de aanwezigheid van blauwachtig licht (uit zonlicht of uit kunstlicht, televisie of monitor) wordt de productie van melatonine geremd. Neemt de blootstelling aan licht af, dan komt de natuurlijke productie van melatonine weer op gang. Voor het lichaam is dit het signaal om de dag-activiteiten te verminderen en zich voor te bereiden op de nacht.

Melatonine heeft receptoren in de volgende weefsels:

centraal zenuwstelsel
maag-darmstelsel
cellen van het afweersysteem
hart- en vaatstelsel

Melatonine als geneesmiddel en voedingssupplement[bewerken]
Melatonine wordt in sommige landen verkocht als middel tegen jetlag en andere slaapstoornissen. In de Verenigde Staten wordt het als voedingssupplement verkocht en door miljoenen mensen gebruikt.

Sinds januari 2016 is melatonine in België zonder voorschrift verkrijgbaar in de apotheek. De Belgische Volksgezondheid heeft beslist dat een dosis tot 0,29 mg onder de categorie 'voedingssupplement' valt en vrij verkocht mag worden. Er zijn verschillende vormen van melatonine voedingssupplement waaronder slik- en smelttabletten. Een smelt- of sublinguale tablet geniet de voorkeur omdat hier het zogenaamde poortadereffect omzeild wordt. De actieve stof melatonine wordt op die manier beter opgenomen in het lichaam.

In Nederland is melatonine in zeer lage doseringen (0,3 mg)[1] als voedingssupplement bij de apotheek of drogist te verkrijgen onder verschillende merknamen of onder de stofnaam. Melatoninepreparaten met sterktes hoger dan 0,3 mg vallen onder de Geneesmiddelenwet en zijn in Nederland daarom in principe alleen op recept verkrijgbaar bij de apotheek. Niettemin zijn in 2011 voedingssupplementen op de Nederlandse markt toegelaten met 3 mg melatonine. Deze zijn op basis van het principe van wederzijdse erkenning toegelaten, wat inhoudt dat de verkoop van producten die als warenwetproduct in de ene EU-lidstaat legaal op de markt zijn, in een andere EU-lidstaat niet mag worden geweigerd, tenzij veiligheid in het geding is.

In juni 2007 is melatonine in Nederland en andere Europese landen als geneesmiddel geregistreerd onder de merknaam Circadin.[2][3] Circadin is een tablet met verlengde afgifte (2 mg melatonine) en bestemd voor patiënten van 55 jaar en ouder met een slechte slaapkwaliteit. Het wordt ook voorgeschreven als slaapmiddel bij jonge patiënten, als alternatief voor de klassieke slaapmiddelen die vaak verslavend werken en meer negatieve bijwerkingen hebben. Sinds september 2008 is Circadin in Nederland op recept verkrijgbaar. In België kwam dit later op de markt, en is ook enkel via recept te verkrijgen.

De rechtbank Gelderland vonniste op 24 februari 2015 dat in Nederland ook voor de dosering van 0,3 tot 2 mg een handelsvergunning moet worden aangevraagd. In hetzelfde vonnis werd het de IGZ pas na 15 maart 2015 toegestaan om handelend op te gaan treden tegen weigerachtige firma's.[4] Op 28 augustus 2015 sprak het gerechtshof te Arnhem zich uit over dit vonnis.[5][6] De sterktes tussen 0,3 mg en 5 mg melatonine vallen vooralsnog in een overgangsregeling.[7][8]

Indicaties

Melatonine is een van de weinige voedingssupplementen die de strenge beoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) hebben doorstaan. De EFSA vond dat er voldoende wetenschappelijke onderbouwing was voor de gezondheidsclaim dat melatonine de symptomen van jetlag vermindert, maar niet dat melatonine de inslaaptijd verkort en de slaapkwaliteit verbetert.[9]

Melatonine wordt gebruikt bij:

verstoord waak-slaapritme, zoals bij jetlag en 'delayed sleep phase syndrome' (DSPS). Het gebruik van melatonine bij jetlag wordt aanbevolen bij mensen die ten minste vijf tijdzones overbruggen (dat wil zeggen vijf uur tijdsverschil). Bij vluchten naar het oosten zou het effectiever zijn dan naar het westen. In een cochrane review werd het bij jetlag als 'opmerkelijk effectief' beoordeeld.[10] Een meta-analyse in het British Medical Journal uit 2006 daarentegen concludeerde: 'Er is geen bewijs dat melatonine effectief is bij het behandelen van secundaire slaapstoornissen of slaapstoornissen die het gevolg zijn van slaapbeperking, zoals jetlag en slaapstoornissen bij ploegendienst. Er is wel bewijs dat het bij kortdurend gebruik veilig is.'[11] Er was bij deze meta-analyse een gering effect, dat echter niet statistisch significant was.

algemene inslaapstoornissen
slaapstoornissen bij kinderen met leerproblemen, autisme, hersenverlamming of visusstoornissen, inclusief blindheid
bij kinderen met ADHD wordt het experimenteel toegepast, omdat in deze doelgroep slaapstoornissen vaak voorkomen [12]
ter ondersteuning van het afbouwen van benzodiazepine-agonisten
in klinisch onderzoek als weesgeneesmiddel bij verstoord waak-slaapritme bij blinden zonder lichtperceptie (een dosering is nog niet vastgesteld)
Er zijn verder aanwijzingen voor gunstige effecten van melatonine op het immuunsysteem, behalve bij auto-immuun reumatoïde artritis, deze ziekte kan verergeren onder invloed van melatonine. Verder heeft melatonine antioxiderende eigenschappen die bescherming kunnen bieden tegen DNA-beschadiging en kanker.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van melatonine lijken beperkt tot sufheid overdag bij langdurig gebruik van hoge doses (zoals 3 tot 5 mg), en tot het verder naar achteren verschuiven van de slaapfase bij op een verkeerde tijd innemen van de melatonine (vóór 15:30 en ná 00:00). Een ander bijwerkingseffect dat kan voorvallen, is lucide dromen. Een lucide droom is een droom waarvan men ervan bewust is dat hij droomt en die droom zelfs eventueel kan controleren. Onderzoekers en artsen die ruim 20 jaar melatonine voorschrijven hebben tot nu toe geen schadelijke effecten waargenomen. Maar gecontroleerd onderzoek (melatonine vergeleken met placebo) ontbreekt dus nog.

Contra-indicaties

Mensen die lijden aan leukemie of een auto-immuunziekte als crohn of reuma zouden alleen melatonine moeten gebruiken als het effect van dit hormoon op deze ziekten beter bekend is. Dat is momenteel nog niet het geval. Sommige artsen raden verder vrouwen met baarmoederhalskanker af om melatonine te gebruiken.

Met toestemming overgenomen van WikiPedia

Zie voor referenties WikiPedia
Share on Facebook!Share on Twitter!g+