Pagina's: 1 2 [3] 4
De docent

ADHD-leerlingen zijn niet de gemakkelijkste leerlingen, een docent zal veel tijd een deze leerlingen kwijt zijn. Het bieden van duidelijkheid, structuur,  regelmatige begeleiding en een positieve benadering in combinatie met consequent handelen verlicht de taak enigszins.

Een goede kennis van de thuissituatie zeker indien medicatie is voorgeschreven is van eminent belang.

Van de docent wordt veel inzet gevraagd, begrip, geduld en warmte kunnen hierbij van grote waarde zijn. En een beetje speelsheid en de nodige dosis humor zullen zeker helpen die taak te verlichten.

Begeleiding van leerlingen met ADHD dient gericht te zijn op preventie, het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerling en het leren omgaan met problematiek.

Aanpak in de klas

Iedere leerling is anders, dat geldt ook voor leerlingen met ADHD. De wijze van aanpak binnen de klassensituatie is bij iedere leerling dan ook anders.

Aandachtsregulatie

Kinderen met ADHD hebben soms moeite om zich te concentreren, ze kunnen bijvoorbeeld klagen over “een vol hoofd” waardoor opletten en onthouden onder druk komt te staan. Problemen met de aandachtsregulatie uiten zich vaak door afdwalen en dromerigheid, er kan echter ook sprake zijn van bewegingsonrust.

In de klas heeft een kind vaak moeite om op te letten en de opdrachten te voltooien.

De leerling met ADHD heeft moeite met het omgaan van alle prikkels die worden opgevangen. De informatie wordt niet goed verwerkt omdat de leerling heeft moeite onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. De aandachtsregulatie verspringt telkens naar nieuwe inkomende prikkels.

Doordat zij daardoor worden overspoeld met informatie stopt het opnemen van informatie , hetgeen zich kan manifesteren in zowel hyperactiefgedrag als het zich volledig afsluiten voor de buitenwereld.

Het is belangrijk om de leerling met ADHD, omdat deze zichzelf beperkt kan aansturen te ondersteunen in de zelfregulatie en -controle. Een leerling met ADHD functioneert vaak sociaal-emotioneel als een jonger kind.

Probeer de  omgevingsprikkels zo laag mogelijk te houden voor de leerling. Plaats daarvoor de leerling bijvoorbeeld voorin de klas.

Biedt variatie in de opdrachten en activiteiten zodat de leerling zich niet gaat vervelen.

Geef korte duidelijke aanwijzingen in duidelijke stappen.

Zorg ervoor dat opgelegde taken overzichtelijk zijn beperk dat tot een activiteit.
 
Zorg voor regelmatig oogcontact.

Laat de leerling gegeven instructies herhalen.

Vergeet de leerling niet regelmatig te complimenteren.

Geef indien nodig de leerling iets meer tijd voor een opdracht
.
Leer de leerling zelfinstructiemethoden zoals de zelfinstructiemethode van
Meichenbaum

Impulsiviteit

Zorg voor een tijdige uitleg bij situatiewijzigingen en maak daar goede afspraken over.
 
Bespreek wat wel en wat niet aanvaardbaar gedrag is in de klas.

Spreek de leerling direct aan als de situatie daarom vraagt.

Geef stapsgewijs oplossingen aan.

Probleem –  Middelen om doel te bereiken – Eerste handeling – Vervolg handeling

Verstrek voor en tijdens de opdracht instructies.

Vraag de leerling hoe deze een taak gaat aanpakken en geef daarbij sturing.

Geef extra tijd en ruimte aan de leerling om de taak te volbrengen

Motorische onrust

Geeft de leerling de kans zich regelmatig korte tijd te bewegen maak hierover duidelijke afspraken.

Zorg voor korte pauze momenten tussen opdrachten en taken.

Gebrek aan motivatie

Maak positieve opmerkingen richting de leerling.

Maak boosheid en frustratie bij de leerling bespreekbaar en wijs deze erop hoe die kan en mag  reageren op die gevoelens.

Wees expliciet aangaande de verwachte werkhouding

Reageer zelf niet boos, maar leg uit wat aanvaardbaar gedrag is.

Geef tussentijdse instructies.

Geef extra aandacht als de leerling blijkt geeft moeite te hebben  met een taak of opdracht.

Zelfstandigheid

Zorg voor structuur.

Leer zelfstructuur aan.

Complimenteer.

Laat de leerling opdrachten en taken uitvoeren op een pc of tablet.

Zorg vooral bij werkstukken en grotere opdrachten voor werkschema's  en duidelijke roosters.

Sociaal gedrag

Bespreek een escalatie en laat het kind leren vanuit ervaring.

Geef handvatten aan in structuurarme situaties

Bespreek dat wat gaat komen.

Leg uit wat aanvaardbaar sociaal gedrag is.

Complimenteer bij gewenst positief gedrag.

Concentratieproblemen

Biedt structuur.

Maak de gegeven informatie niet te complex.

Zorg voor een prikkelarme omgeving.

Beperk het werkmateriaal tot het hoog nodige.

Geef de leerling een plaats dicht bij de docent.

Geef korte, duidelijke enkelvoudige opdrachten.

Geef vooraf het doel aan.

Geef verbale ondersteuning.

Geef voorbeelden bij de instructies.

Maak indien mogelijk gebruik van audiovisueel materiaal.

Hou rekening met de concentratieduur van de leerling.

{jssocials}
Share on Facebook!Share on Twitter!g+

Autismecafé IJsselstein

Contactpersoon: Martina Kuivenhoven  Email

Locatie: Bibliotheek, Overtoom 7, 3401 DD, IJsselstein


Autismecafe Giessenburg
Iedere derde vrijdag van de maand van 19:30 tot 22:00 uur voor jongeren van 13 t/m 23 jaar in de Dorpskamer.

Autismecafé Leiden

Contactpersoon: Tanya Arts Email

Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA Leiden


Autismecafé Stede Broec

Contactpersoon: Irma Jonker Email

Locatie: Het Vereenigingsgebouw, Hoofdstraat 206, 1611 AM  BovenkarspelAutismecafé Dordrecht

Contactpersoon: Renate Defeo Email

Locatie: Speeltuinvereniging Victorie, Heysterbachstraat 103, 3312 JJ Dordrecht


Autismecafé Den Bosch

Contactpersoon: Marion Veldhuizen , Jenny Adriaanse en Annette Maurix Email

Locatie: Lunchcafé ‘In de Roos’, Zuiderparkweg 282, 5216 HE  Den BoschAutismecafé Apeldoorn

Contactpersoon: Antje Beumer Email

Locatie: Het Kristal, Distelvlinderlaan 200, 7323 XB ApeldoornAutismecafé Zwolle

Contactpersoon: Email

Locatie: Cultuurhuis Stadshagen, Werkerenlaan 1, Zwolle


Autismecafé Assen

Contactpersoon: Margreet Hamming Email

Locatie: Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, 9405 HX  Assen

Share on Facebook!Share on Twitter!g+

ADHDcafes Nederland

ADHDcafé Amersfoort
Iedere tweede vrijdag van de maand 19:30 - 22:00
Stichting De Koperhorst, Paladijnenweg 275 Amersfoort

ADHDcafé Amsterdam
Iedere eerste woensdag van de maand
Tussen de Bogen 16 Amsterdam

ADHDcafé Arnhem
Iedere eerste maandag van de maand 19:30
Grand Café Metropole, Steenstraat 68 Arnhem
Contact Email

ADHDcafé Ermelo
Iedere eerste vrijdag vd maand
Raadhuisplein 8-10 Ermelo
Contact Website

ADHDcafé Hengelo

Elke tweede dinsdag van de maand, aanvang 20:00

Uurwerk, Langestraat 25,7551 DX Hengelo


ADHDcafé Hoekschewaard
Iedere eerste donderdag van de maand 20:00 - 23:00
Het Wapen van Strijen, Molenstraat Strijen

ADHDcafé Schiedam
Ontmoetingsgroep autisme-ADD-ADHD
Contact Email

ADHDcafé Utrecht
Iedere eerste donderdag van de maand van 21.00 tot 23.00 uur
Lijsterstraat 49 3514TB Utrecht
Contact Website Email Telefoon 030 2710916

ADHDcafé Hoekschewaard
Iedere eerste donderdag van de maand 20:00 - 23:00
Het Wapen van Strijen, Molenstraat Strijen

Share on Facebook!Share on Twitter!g+
Tip 1

Zorg voor een goede diagnose.

Tip 2

Breng het gezin op de hoogte, alle gezinsleden moeten de feiten over ADHD leren kennen, dit is de eerste stap in de behandeling van ADHD. Veel problemen lossen vanzelf op als de gezinsleden eenmaal begrijpen wat er aan de hand is. Dit leerproces moet met de gehele familie plaats vinden. Elk gezinslid zal vragen hebben die allemaal beantwoord moeten worden.

Tip 3

Probeer de reputatie van de ADHD'er te veranderen. Reputaties binnen een gezin, zijn net als reputaties in een stad of een organisatie: vaak ze bestempelen de houder. Herziening kan betere vooruitzichten brengen. Als je verwacht dat je toch alles verprutst, zal je hoogstwaarschijnlijk ook alles verprutsen. Als je succes verwacht, zal je
hoogstwaarschijnlijk ook succesvol zijn.
 

Het is vaak moeilijk tegeloven, maar het hebben van ADHD kan vaak een zegen zijn in plaats van een vloek. Probeer de positieve kanten van de ADHD'er te benadrukken en probeer zijn reputatie in het gezin te veranderen door zijn positieve kanten te accentueren.
 

Denk eraan dat deze persoon vaak iets bijzonders in het gezin brengt: speciale energie, speciale creativiteit, speciale humor. Hij verlevendigt normaliter de bijeenkomsten en zelfs als hij storend werkt is het altijd opwindend om hem/haar erbij te hebben. Hij prikt gaatjes in opgeblazenheid en tolereert geen gekken. Hij kent geen eerbied en is niet bang om zijn zegje te zeggen. Hij kan een hoop geven en het gezin als geen ander kan helpen zijn mogelijkheden beter te gebruiken.

Tip 4

Maak duidelijk dat ADHD niemand´´s fout is. Het is niet de schuld van Mama of van Papa. Niet van broer noch van zus. Het is niet de schuld van Oma en het is vooral niet de schuld van diegene die ADHD heeft: het is niemand´s fout. Het is ontzettend belangrijk dat ieder gezinslid daarvan doordrongen is en dit ook gelooft. Sluimerende gevoelens dat ADHD slechts een excuus is voor onverantwoordelijk gedrag wordt veroorzaakt door luiheid en zal behandeling saboteren.

Tip 5

Maak ook duidelijk dat ADHD een gezinsprobleem is. Net zoals menig medisch probleem raakt ADHD iedereen in het gezin, dagelijks en voelbaar. Het beïnvloedt het ochtend-gedrag, tafel-gedrag, vakanties, en rustpauzes. Laat ieder gezinslid deel uit maken van de oplossing, net zoals ieder gezinslid deel is geweest van het probleem.

Tip 6

Denk aan het aandachts-evenwicht binnen het gezin. Probeer onevenwichtigheid te corrigeren. Vaak, als een kind ADHD heeft krijgen zijn verwanten minder aandacht. De aandacht voor de ADHD'er moge negatief zijn, maar toch is zijn aandeel in aandacht en tijd van de ouders dag in dag uit groter dan het zou moeten zijn. Deze
onevenwichtigheid in aandacht, kan onder verwanten wrok veroorzaken en hen onthouden van wat zij nodig hebben.

Houdt in gedachten dat broer of zusje zijn van een ADHD'er een speciale belasting­ betekent. De andere kinderen hebben een mogelijkheid nodig om hun zorgen, angsten, gevoelens en bezorgdheden over wat er aan de hand is te uiten. De anderen moeten de kans hebben boos te worden net als ze de kans moeten hebben te kunnen
helpen.
 

Pas er voorop dat de aandacht voor het gezin niet zo uit balans raakt dat de persoon met ADHD het gezin gaat domineren, elk moment bepaald, elke gebeurtenis inkleurt,­ beslist wat wel en wat niet kan, de show controleert.

Tip 7

Probeer het “Grote Gevecht” te voorkomen. De gewone gang van zaken in gezinnen waar ADHD wel aanwezig is maar niet onderkend, of niet succesvol behandeld, is, dat het “Grote Gevecht” het kind met ADHD opzet tegen zijn ouders in de dagelijks strijd der wilskrachten. Het negatieve dat dit “Grote Gevecht” omstraald kan zich invreten in
het hele gezin. Net zo als ontkenning en controle de alcoholistenfamilie tekent, zo kan het “Grote Gevecht” het ADHD-gezin bepalen en opvreten.

Tip 8

Als eenmaal de diagnose gesteld is en het hele gezin begrijpt wat ADHD is, dan kan iedereen bij elkaar gaan zitten en een overeenkomst proberen uit te werken. Daarbij kunnen het beste de volgende principes gevolgd worden:

A. Scheid het probleem van de personen. Het idee hier achter is het probleem te scheiden van het ego en de trots van de mensen, zodat het probleem aangepakt kan worden zonder daarbij personen aan te vallen. Als een persoon verbonden is aan een probleem, dan zal deze persoon nooit van gedachten veranderen, hoe redelijk de oplossing ook zal zijn, hij wil en kan immers niet zijn gezicht verliezen.

B. Stel scherp op interesses, niet op posities. Dit is wat onderhandelingen onderscheidt van debatten. Bij een debat verdedig je bepaalde posities, maakt niet uit wat. Voor de verdedigende partij is alleen belangrijk dat je je posities verdedigt, net als bij de infanterie. Onderhandelingen moeten nooit tot debatten verworden. Bij onderhandelingen hebben mensen veel interesse, en het zijn die interesses die bevredigd moeten worden, niet de posities. Uiteraard kan iemands positie tegen zijn interesses ingaan en men wil liever niet vereenzelvigd worden met een positie die onhoudbaar is. Vooral bij volwassenen kan het voorkomen dat zij gedurende een meningsverschil in een hoek gedreven worden en ze uiteindelijk zonder trots een positie verdedigen die ze eigenlijk helemaal niet willen.
 
C. Creëer een groot aantal mogelijkheden voordat je beslist wat je gaat doen. Dit is vooral belangrijk in ADHD gezinnen, omdat de ADHD'er er toe neigt de discussie te beëindigen voordat deze begonnen is, juist om de spanning van een discussie niet te hoeven verdragen. Probeer niet alles in een keer te bespreken. Haal het probleem
naar boven en laat iedereen een paar dagen nadenken,zodat ze met verschillende mogelijkheden en oplossingen kunnen komen. Het is veel gemakkelijker na te denken als je niet onder druk staat. Wees voorzichtig dat je iemand niet te vroeg tot een akkoord dwingt.
 

D. Sta erop dat wat is overeengekomen gebaseerd is op een objectieve standaard. Dit staat de deelnemers aan de onderhandelingen toe aan bepaalde waarden te memoreren anders dan die van hun eigen wil of mening. Voorbeelden van objectieve standaards, die nuttig kunnen zijn bij gezinsonderhandelingen, kunnen zijn: wat doen andere gezinnen in deze omgeving met zo’n probleem? , Wat beveelt de school aan? Wat zou zo’n service of zo’n ding normaal in de winkel kosten? Wat is de relevante medische informatie ten aanzien van veiligheid van deze activiteit? Wat voor oefenschema beveelt de trainer aan?
 

Wat zegt de wet? Is er een aantal waarden waar over men het eens is of een religieus concept dat kan helpen bij de onderhandelingen? Probeer dus naar een concept met spelregels toe te werken waarin iedereen in het gezin zich kan vinden. Om te vermijden dat het gezin weer de sleutel vindt naar het “Grote Gevecht” of om te vermijden dat de oorlog door gaat, is het verstandig van onderhandelen een gewoonte te maken. Dat kan veel werk betekenen, maar na enige tijd kunnen overeenkomsten afgesloten worden.
 

De voorwaarden moeten duidelijk zijn, beter om ze op te schrijven, zodat men er weer aan herinnert kan worden. Zij moeten concrete afspraken bevatten tussen alle partijen voor wat beloofd is met mogelijke plannen indien de doelen niet of wel gehaald worden. Laat de oorlog met onderhandelde vrede eindigen.

Tip 9
 

Als het onderhandelen niet lukt, schakel dan een deskundige in die ervaring heeft in het helpen van gezinnen. Luister naar elkaar en tracht een overeenkomst te bereiken. Aangezien gezinnen soms nogal explosief kunnen zijn is het aan te raden een deskundige bij de hand te hebben die de explosies onder controle houdt. Overweeg ook om eens een boek over dit onderwerp te kopen.

Tip 10

Binnen de context van gezinstherapie kan het rollenspel zeer behulpzaam zijn. Men laat elkaar zien hoe men elkaar ziet. Omdat ADHD'ers zich zeer slecht zelf kunnen gadeslaan, is het kijken naar anderen die hun rol spelen, vaak een levendige demonstratie van hun gedrag waarvan zij niet eens zo onwillig zijn om het te veranderen
maar waarvan zij zich gewoon niet eens bewust zijn (video!)

Tip 11

Als je voelt dat de “Grote Strijd” gaat beginnen, probeer je ervan los te maken. Probeer de terugtocht. Als het eenmaal begonnen is, is het zeer moeilijk om er weer van af te komen. De beste manier om het te voorkomen is er niet aan beginnen. Denk eraan dat deze worstelingen een onweerstaanbare kracht kunnen gaan vormen.

Tip 12

Geef iedereen in het gezin de kans om zijn mondje te roeren. ADHD heeft effect op iedereen in het gezin, soms heel stilletjes. Laat ook diegene die in stilte gehuld zijn spreken.
 
Tip 13

Probeer het negatieve te doorbreken en in een positief proces om te vormen. Geef succes applaus en bemoedig als het plaats vindt. Probeer iedereen in de richting van positieve doelen te krijgen, en niet in de richting van de wazige onontkoombaarheid van het negatieve resultaat. Het positieve spoor volgen, is een van de moeilijkste doelen voor een gezin dat met ADHD te maken heeft. Maar als het gelukt is kunnen de resultaten fantastisch zijn. Gebruik een goede familietherapeut of een maatschappelijk werker of wie dan ook, maar concentreer op het scheppen van positieve aanpak naar elkaar en voor het probleem.
 
Tip 14

Maak duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is in de familie. Iedereen moet weten wat van hem/haar verwacht wordt. Iedereen moet weten wat de regels zijn waar men zich aan te houden heeft en wat de consequenties zijn als men dat niet doet.
 
Tip 15

Als ouder dien je het verwerpelijke patroon van de ene dag van het kind houden om vervolgens de volgende dag het kind te haten, te vermijden. Vandaag zal hij verbitterd raken en jij zult hem straffen en verwerpen, morgen hemelt hij je op en jij zult hem prijzen en van hem houden. Het is waar dat kinderen en vooral ADHD kinderen
de ene dag kleine duiveltjes kunnen zijn en de volgende dag engeltjes. Probeer deze fluctuaties evenwichtig tegemoet te treden. Als je net zo fluctueert als het kind, wordt het gezin zeer turbulent en onvoorspelbaar.
 
Tip 16

Maak af en toe tijd vrij voor de echtgenoten om te overleggen met elkaar. Probeer een gezamenlijk front te vormen. Hoe minder men gemanipuleerd wordt des te beter. Vastigheid helpt bij de behandeling van ADHD.
 

Tip 17
 

Houdt het feit dat iemand ADHD heeft niet geheim voor de familie. Het is niet iets waarvoor men zich moet schamen. Hoe meer familieleden ervan weten des te meer kunnen zij helpen. Daar komt nog bij dat het helemaal niet onmogelijk is dat iemand van hen het heeft en het niet weet.
 
Tip 18

Probeer problematische tijden in de gaten te houden. Typische probleemtijden zijn studie, de ochtend, bedtijd, etenstijd, het huis verlaten en vakanties. Als deze probleem situaties eenmaal onderkend zijn, kan iedereen ze meer constructief benaderen. Onderhandel met elkaar hoe je deze situaties kunt verbeteren en vraag iedereen
of ze speciale suggesties hebben.

Tip 19

Houdt gezins-breinstorm sessies. Als er eens geen crisis is bepraat dan met elkaar hoe de probleemperiodes aangepakt kunnen worden. Ben bereid alles te doen om kijken of het werkt. Benader problemen als een team met een positieve “we kunnen het” benadering.
 
Tip 20

Maak gebruik van terugkoppeling van bronnen van buiten af: leraren, opvoedkundigen, therapeuten, andere ouders en kinderen. Soms zal een persoon niet luisteren naar wat iemand in het gezin zegt, maar wel naar wat iemand van buitenaf zegt.
 
Tip 21

Probeer ADHD te accepteren in het gezin, zoals je andere zaken zou accepteren probeer het zoveel mogelijk te normaliseren in de ogen van de andere gezinsleden. Ga er mee om alsof het een bijzondere gave is, zoals een atleet of een musicus, wiens ontwikkeling ook de gezins-routine zou beïnvloeden. Ga er mee om maar, laat het gezinsleven niet beheersen. In crisistijden lijkt het vaak niet mogelijk maar vergeet niet: naar regen komt zonneschijn.
 
Tip 22

ADHD kan een gezin uitputten. ADHD kan een gezin ondersteboven gooien en iedereen is boos op iedereen. Behandeling kan enige tijd duren voordat het gevolg heeft. Soms is de sleutel tot het succes het volhouden van het gevoel voor humor. Hoewel het moeilijk is niet ontmoedigd te raken en de zaken soms alleen maar slechter lijken
te gaan, bedenk dan dat de behandeling vaak ineffectief lijkt over langere periodes. Probeer een tweede consult, probeer nog meer hulp te krijgen, maar geeft niet op.
 
Tip 23

Maak je nooit alleen zorgen. Probeer zo veel mogelijk steun als maar mogelijk is te krijgen, De opvoedkundige, de huisarts, de therapeut, de steungroep, de professionele organisaties, het parlement, vrienden, familieleden, leraren, gebruik alle steun die u krijgen kunt. Het is ongelofelijk hoe groepsondersteuning een mammoetprobleem
oplosbaar kan maken en hoe het vooruitzichten schept. U zult tegen u zelf zeggen: wij zij niet de enige familie met dit probleem. Zelfs als dit het probleem niet oplost, zal het handelbaarder overkomen en minder vreemd en irritant lijken. Probeer steun te krijgen, blijf niet alleen met je zorgen.
 
Tip 24

Besteedt aandacht aan de grenzen binnen het gezin. Mensen met ADHD overschrijden vaak onbewust grenzen. Het is belangrijk dat ieder gezinslid weet dat hij/zij een individu is en niet altijd onderworpen aan de wil van het gezin. Daarbij komt nog dat de aanwezigheid van ADHD in het gezin ouders vaak doet uitgroeien
tot kleine tirannen, die fanatiek alles onder controle willen houden. Deze overmatige controle doet de spanning in het gezin stijgen en doet iedereen opstandig worden. Het maakt het ook moeilijk dat de gezinsleden naar een zekere zelfstandigheid groeien die ze buiten het gezin in de maatschappij hard nodig hebben om te kunnen
functioneren.

Tip 25

Houdt hoop. Hoop is de hoeksteen van de behandeling van ADHD. Zorg dat je iemand hebt die je slecht nieuws en goed nieuws kunt vertellen. Houdt altijd de positieve kanten van ADHD in gedachten: energie, creativiteit, intuïtie, een groot hart, en bedenk ook dat veel mensen in de maatschappij met ADHD het zeer goed doen.
Als Uw gezin dreigt onder te gaan door ADHD: het zal ten goede keren!
Share on Facebook!Share on Twitter!g+
Het belangrijkste is de communicatie verbeteren en de machtsstrijd afbouwen.

Tip 1

Wees er zeker van dat je de goede diagnose hebt. Veelomstandigheden lijden tot toestanden die op ADHD lijken, van teveel koffie en opgewondenheid tot “dissociative disorder”en hyperthyrodie (hyperfunktie van de schildklier). Raadpleeg eerst Uw dokter en als de diagnose zeker is probeer er zoveel mogelijk over te weten te komen. Er is steeds meer literatuur en hoe meer jij en je partner weten des te beter kun je elkaar helpen. De eerste stap is educatie!

Tip 2

Behoud je gevoel voor humor. ADHD kan vaak heel grappig zijn. Als je er mee kunt lachen pak die kans. Op die psychologische breekpunten waar je kunt kiezen tussen gek worden,huilen of lachen kies lachen. Humor is de sleutel om met ADHD te kunnen leven.

Tip 3

Sluit een wapenstilstand. Als de diagnose duidelijk is hijs dan de witte vlag. Je hebt allebei wat ademruimte nodig om met een nieuwe start te kunnen beginnen. Je kunt de noodzaak voelen om een hoop opgekropte ellende te ventileren, doe dat zodat je er niet mee blijft rond zeulen.

Tip 4

Leg een spreektijd vast. De noodzaak zal bestaan om met elkaar te praten over ADHD, wat is het, hoe beïnvloedt het de relatie, wat kun je er aan doen, wat voor gevoelens heb je erover. Doe dit niet tussendoor, of tijdens het kijken naar de Tv-reclame, tijdens het afwassen, tussen een paartelefoontjes in enz. Maak enige tijd vrij
voor jezelf en je partner.

Tip 5

Spui datgene wat je op je lever hebt. De effecten van ADHD kunnen bij verschillende paren ook verschillend naar voren komen. Vertel aan elkaar hoe het zich tussen jullie beide manifesteert. Zeg elkaar hoe je hartstikke gek wordt van de ander, wat je fijn vindt, wat je verandert wil zien, watje wilt koesteren. Gooi het allemaal in de groep!

Tip 6

Probeer het allemaal te zeggen voordat beide beginnen te reageren. Mensen met ADHD hebben de neiging om discussies voortijdig af te kappen, voordat je tot op de bodem bent doorgedrongen. In dit geval is de bodem de discussie zelf. 6. Schrijf je klachten en aanbevelingen op. Het is een goede zaak om op papier te hebben wat je wilt veranderen en wat je wilt behouden.

Tip 7

Maak een behandelplan. Brainstorm met elkaar hoe je doelen kunt bereiken. Je kunt professionele hulp nodig hebben in deze fase, maar het is een goed idee om te proberen het zelf te doen.

Tip 8

Houdt het plan aan. Denk er aan een van de kenmerken van ADHD is het zich niet aan de planning kunnen houden, dus zal je eraan moeten werken je aan het plan te houden.

Tip 9

Maak lijstjes. Na verloop van tijd worden lijstjes een gewoonte.

Tip 10

Maak gebruik van een prikbord. Geschreven berichten vergeet je minder gemakkelijk. Natuurlijk moet je er aan wennen op het prikbord te kijken.

Tip 11

Plak ‘post-its’ op strategische plaatsen, zoals bij het bed,in de wagen in de badkamer en keuken.

Tip 12

Overweg of het de moeite loont op te schrijven wat je wilt dat de ander die dag moet doen, overhandig hem het lijstje elke dag. Dit moet gedaan worden in een geest van behulpzaamheid, niet dictatoriaal. Houdt een gezamenlijke agenda bij, maar let er wel op dat die ook elke dag ingekeken wordt.

Tip 13

Inventariseer jullie seks-leven in het licht van ADHD. Zoals al eerder gezegd kan ADHD de seksuele interesse en de “seks” beïnvloeden. Het is goed te weten dat de problemen het gevolg zijn van ADHD en niet een andere oorzaak hebben.

Tip 14

Vermijdt het patroon van slons en opruimer. Je wilt niet dat de partner van de ADHD'er, door maar steeds de gelegenheid te zoeken op te ruimen, er toe te brengen de ADHD'er te behandelen zoals de vrouw van de alcoholist voortdurend haar echtgenoot in de gaten houdt. Doorbreek dit vast geroeste patroon.

Tip 15

Vermijdt de rol van “kwelgeest” en “rechter oor in… linker oor uit”. Je zou toch niet willen dat de partner de ADHD'er voortdurend moet bedelen om aandacht. Kom eens van achter die krant vandaan. Mensen met ADHD hebben elke dag een bepaalde hoeveelheid tijd nodig om hun batterijen opnieuw op te laden. Het is beter dat deze tijd vooraf vastgelegd wordt in plaats van dat er elke keer over gevochten moet worden.

Tip 16

Vermijd het patroon van slachtoffer en dader. Je wilt niet dat de ADHD'er zich het hulpeloze slachtoffer voelt, aan de hand van een alles controlerende “gezonde” partner. Dit patroon kan makkelijk ontstaan. De ADHD'er heeft behoefte aan ondersteuning en structuur en de partner probeert dat te geven. Als dit niet in een open en uidelijke
communicatie gebeurt, kan de ondersteuning en structuur gaan aanvoelen als een dwangbuis.

Tip 17

Vermijd het patroon van meester en slaaf voortvloeiend uit wat in 16 besproken is. Hoewel het af en toe vermakelijk is dat de niet ADHD'er zich als slaaf voelt van zijn/haar partner. De gezonde partner voelt dat de symptomen van ADHD de relatie ruïneren, dagelijks onderbreekt wat zou kunnen zijn en wat er was: een hechte band.

Tip 18

Vermijd het patroon van een sadomasochistische worsteling als een normale manier van met elkaar omgaan. Voorafgaande aan de diagnose verdoen de meeste paren hun tijd met elkaar aanvallen en tegenaanvallen. Men hoopt dat het dan over is maar soms is men het gevecht zo gewend of men is er zelfs aan gaan hechten. ADHD is ergerlijk, daarom kan er genoegen in gevonden worden met de partner te vechten. Probeer je geïrriteerdheid op de geestelijke wanorde bot te vieren, en niet op de persoon. Zeg:”ik haat ADHD” in plaats van “ ik haat je” of zeg “ ADHD maakt me gek” in plaats van “ jij maakt me gek”.

Tip 19

Kijk in het algemeen uit voor dominantie en onderwerping die op de achtergrond van menige relatie op de loer ligt, en al helemaal bij relaties waar ADHD bij betrokken is. Probeer dit zo duidelijk mogelijk te maken, zodat er gewerkt kan worden aan samenwerking in plaats van een competitief gevecht.

Tip 20

Probeer gemoedsbeheersing te leren. Er op inspelen is een geweldige manier om iemand te helpen die met de dagelijkse hoogten en diepten moet rond zien te komen. Dit geldt vooral voor ADHD. Wanneer je van tevoren weet dat je wanneer je zegt: “morgen schat” als antwoord waarschijnlijk krijgt: “stoor me niet, alsjeblieft” dan is
het eenvoudiger om met dat antwoord tevreden te zijn dan met een scheiding. En als de andere partner iets over haar gemoedsstemmingen geleerd heeft, dan zou het antwoord op “goede morgen schat’ kunnen zijn: “ik zit net in een van mijn ADHD dalen” of iets dergelijks in plaats van een aanval op de andere persoon.

Tip 21

Stop het afdraaien van de negatieve bandjes. Veel mensen met ADHD hebben al heel lang geleden een houding aangenomen van: “er is toch geen hoop meer voor mij” hetzelfde kan gebeuren met de beide partners. Negatief denken is een van de meest ondermijnende krachten bij de behandeling van ADHD. Ik noem het de tapes
van de negativiteit die onophoudelijk, onbarmhartig en eindeloos kunnen afdraaien in de hersenen van een individu met ADHD. Het is net of ze aangezet worden wanneer de zon opkomt en afgezet worden wanneer de zon ondergaat. Ze laten voortdurend horen: je kunt het niet, je bent slecht, je bent stom, het zal niet lukken, kijk eens hoe
ver je achter bent, je bent een geboren verliezer “een loser”. Deze banden kunnen gaan afspelen midden in zakelijke onderhandelingen, tijdens de rit naar huis of tijdens het vrijen. Je kunt heel moeilijk romantisch zijn als je vol zit met negatieve gedachten. Die gedachten kunnen je verleiden zoals een duivelse hoer, zodat je er van gaat houden. Deze tapes zijn zeer moeilijk te door breken, maar met inzet en doorzettingsvermogen kunnen ze gewist worden.

Tip 22

Gebruik complimenten en aanmoediging. Begin met het afdraaien van positieve cassettes. Probeer elke dag iets positiefs te vinden dat je tegen je partner of tegen jezelf kunt zeggen. Bouw elkaar opzettelijk en bewust op. Zelfs als het in eerste instantie een beetje overdreven lijkt, over een tijdje voelt het goed aan en heeft het een
helend effect.

Tip 23

Laat diegene die de betere manager is de organisatie doen. Er zit geen voordeel in om jezelf met het werk op te zadelen dat je niet kunt. Als je de financiële administratie niet kunt doen, doe het dan niet. Als je niet voor de kinderkleren kunt zorgen, doe het dan niet! Dat is een van de voordelen van een koppel zijn: je hebt de ander om je te helpen. Het werk dat die ander dan doet in plaats van jijzelf moet dan natuurlijk wel gelijkwaardig geapprecieerd, opgemerkt en beantwoord worden.

Tip 24

Maak tijd voor elkaar. Als de enige mogelijkheid daartoe leidt door het te plannen, plan het. Dit is noodzakelijk. Veel mensen met ADHD glijden weg als kwikzilver, nu heb je ze, dan weer zijn ze weg. Duidelijke communicatie, als uiting van affectie, het bespreken van problemen, het samen spelen en lol hebben, al deze ingrediënten voor een goede relatie kunnen niet opgedist worden als je geen tijd voor elkaar maakt.

Tip 25

Gebruik ADHD niet als een excuus. Ieder lid van een paar heeft zijn verantwoordelijkheden voor haar of zijn daden. Aan de andere kant, hoewel men ADHD niet als excuus moet gebruiken, kan kennis van het syndroom ongelofelijk bijdragen aan het begrip in de relatie.
 {jssocials}
Share on Facebook!Share on Twitter!g+
Pagina's: 1 2 [3] 4